فراخوان جذب دستیار پژوهش

بدینوسیله به اطلاع می رساند معاونت تحقیقات و فناوری در راستای راهبردهای کلان و اقدامات ملی سند راهبردی کشور در امور نخبگان با مصوبه شورای معاونین وزارت بهداشت و هماهنگی معاونت توسعه و منابع وزارت، برنامه جذب دستیار پژوهش ( پزشک/ داروساز/ دندانپزشک عمومی مشمول طرح نیروی انسانی) در مراکز تحقیقات مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را در دستور کار خود قرار داده است. جهت اطلاعات بیشتر به سامانه برنامه به نشانی https://rap.research.ac.ir/ حداکثر تا تاریخ ۹۹/۰۹/۱۰ مراجعه گردد.