برگزاری کارگاه مجازی جستجوی شواهد بالینی در PubMed

مدیریت اطلاع رسانی و منابع علمی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز
گروه کتابخانه و تامین منابع اطلاعات برگزار می کند: کارگاه مجازی “جستجوی شواهد بالینی در PubMed ویژه اعضای هیات علمی، دانشجویان و کتابداران”

مدرس: آفتاب قدیمی (کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی و مسول کتابخانه دانشکده دندانپزشکی

سخنران مدعو: دکتر نسرین داوری (مدیر اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان)

تاریخ و ساعت برگزاری: چهارشنبه ۲۱ آبان ۹۹ ساعت ۱۰-۱۲

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت کتابخانه الکترونیک دانشگاه به آدرس زیر مراجعه فرمایید
www.diglib.sums.ac.ir