فراخوان برگزاری کارگاه آموزشی جستجوی پیشرفته منابع علمی

فراخوان برگزاری کارگاه آموزشی جستجوی پیشرفته منابع علمی

مدیریت تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش در روزهای چهارشنبه و     پنج شنبه مورخ۱۳۹۶/۹/۲۹ و۱۳۹۶/۹/۳۰ کارگاه آموزشی دو روزه «جستجوی پیشرفته منابع علمی »  را توسط جناب آقای دکتر محمود خدادوست دکترای اپیدمیولوژی ،در محل سالن کنفرانس دانشکده علوم پزشکی گراش ، براساس برنامه عملیاتی برگزار خواهد نمود.

همکاران محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۷۹۴۹۰۸۴۳تماس حاصل نمایند.