برگزاری کارگاه آموزشی جستجوی پیشرفته منابع علمی

براساس برنامه عملیاتی، کارگاه آموزشی دو روزه « جستجوی پیشرفته منابع علمی » در روز های چهارشنبه و پنج شنبه مورخ ۹۶/۹/۲۹ و ۹۶/۹/۳۰ توسط آقای دکتر محمود خدادوست ، در محل سالن کنفرانس دانشکده علوم پزشکی برگزار گردید.