اولین همایش ملی تخصصی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی ایران: چالش ها و فرصت ها

اولین همایش ملی تخصصی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی ایران: چالش ها و فرصت ها همزمان با گرد همائی معاونین تحقیقات و فناوری دانشگاه های علوم پزشکی کشور به همراه بخش دانشجوئی پژوهش اخلاق محور در خدمت توسعه پایدار در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار می گردد.

دکتر کریمی