اعطای گرانت به استادیاران جوان برترعلوم پزشکی کشور

به استحضار اساتید محترم دانشکده علوم پزشکی گراش می رساند، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی و منطقه‌ای، نوآوری در تولید علم نافع و تحقق مرجعیت علم و افزایش تعداد محققان علوم پزشکی ایرانی با شاخص  h بالا، اقدام به اعطای گرانت ۱۵۰ میلیون ریالی به استادیاران و مربیان جوان برترعلوم پزشکی کشور نموده است. محققان گرامی می توانند ضمن مطالعه فایل پیوست مدارک خود را حداکثر تا تاریخ  ۰۵/۰۹/۹۷ به معاونت پژوهشی دانشکده ارسال نمایند.

نویسنده اطلاعیه: دکتر کریمی

اعطای گرانت به استادیاران جوان برترعلوم پزشکی کشور۱