اطلاعیه انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر

قابل توجه دانشجویان محترم کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

معاونت پژوهشی دانشکده درنظر دارد نسبت به انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته اقدام نماید. داوطلبان می بایست ضمن تکمیل فرم های مربوطه، مدارک و مستندات فعالیتهای پژوهشی خود را حداکثر تا ساعت ۱۴ روز پنج‌شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ به کارشناس یا سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده تحویل دهند. جهت مطالعه مفاد دستورالعمل اجرایی نحوه امتیاز دهی به فعالیت های پژوهشی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند “ک” ماده ۲ آیین نامه “تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعداد های درخشان” مراجعه گردد. اینجا کلیک کنید.