کارگاه آموزشی ترجمان و تبادل دانش برگزار شد

کارگاه آموزشی ترجمان و تبادل دانش پنج‌شنبه ۳ مرداد در مجتمع فرهنگی-آموزشی ولایت شیراز برگزار شد، در این کارگاه سرکار خانم الهام رضایی و آقای علی‌یار پیروزی از طرف معاونت پژوهشی شرکت داشتند. دکتر رضائیان‌زاده و دکتر دلاوری به عنوان مدرسین این کارگاه در خصوص تبدیل نتایج کلیه طرح‌های تحقیقاتی مصوب دانشگاه‌ها به پیام کلیدی و بارگذاری آن از طریق پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت کشور جهت استفاده مخاطبان، و با عنایت به اهمیت این موضوع تخصصی در شاخص‌های پایش و ارزیابی دانشگاه‌ها مطالبی را بیان کردند.