موفقیتی دیگر در عرصه پژوهش توسط پژوهشگران دانشکده علوم پزشکی گراش

پژوهشگران دانشکده علوم پزشکی گراش و دانشگاه علوم پزشکی تهران با انجام طرح پژوهشی مصوب با عنوان “بررسی ارتباط دریافت کربوهیدرات نمایه گلایسمیک و بار گلایسمیک رژیم غذایی با خطر ابتلا به سرطان اندومتریال” موفق به چاپ مقاله ای تحت عنوان

Carbohydrate quantity and quality affect the risk of endometrial cancer: A systematic review and dose-response meta-analysis

با ایمپکت فاکتور ۶.۴ در مجله Clinical Nutrition شدند،که در رده مقالات Q1 می باشد.

لازم به ذکر است که این ژورنال جز ۵ درصد مجلات معتبر در زمینه سرطان می باشد.