فراخوان انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر سه ماهه اول سال ۱۳۹۹

قابل توجه دانشجویان دانشکده علوم پزشکی گراش

معاونت پژوهشی دانشکده درنظر دارد نسبت به انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر اقدام نماید.

احتراما تقاضا می‌شود دانشجویانی که در دوران تحصیل خود در زمینه‌های مختلف پژوهشی فعالیت داشته اند، رزومه و مستندات خود را جهت بررسی و انتخاب پژوهشگر برتر کشوری سه ماهه اول، حداکثر تا تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹ به کارشناس یا سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده تحویل دهند.

جهت مطالعه مفاد دستورالعمل اجرایی نحوه امتیاز دهی به فعالیت های پژوهشی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند “ک” ماده ۲ آیین نامه “تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعداد های درخشان” مراجعه گردد. اینجا کلیک کنید

نکته: منظور از رزومه و مستندات، کلیه مستندات پژوهشی “از شروع دوران تحصیل دانشجو تا خرداد ماه ۹۹” می‌باشد.