فراخوان انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر سه ماهه اول سال ۱۴۰۰

قابل توجه دانشجویان دانشکده علوم پزشکی گراش

به اطلاع می رساند معاونت پژوهشی دانشکده درنظر دارد نسبت به انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر اقدام نماید. دانشجویانی که در دوران تحصیل خود در زمینه‌های مختلف پژوهشی فعالیت داشته اند، رزومه و مستندات خود را جهت بررسی و انتخاب پژوهشگر برتر کشوری سه ماهه اول، حداکثر تا تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۰ به کارشناس یا سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده تحویل دهند.

جهت اطلاعات بیشتر و دریافت فرم های مربوطه به وبگاه کمیته تحقیقات دانشجویی به آدرس src.gerums.ac.ir مراجعه یا اینجا را کلیک کنید.