کارگاه آشنایی با سامانه پژوهان برگزار شد

با توجه به مشکلات و سوالات پیش آمده کاربران در استفاده از سامانه پژوهشی دانشکده (سامانه پژوهان)، مدیریت تحقیقاتی اقدام به برگزاری کارگاهی با عنوان  “آشنایی با سامانه پژوهان” در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ نمود. در این کارگاه که ویژه اعضای هیئت علمی دانشکده و در محل سالن جلسات فرهنگی دانشکده علوم پزشکی گراش برگزار شد، شرکت کنندگان ضمن آشنایی با جزئیات سامانه، سوالات و مشکلات مربوط به سامانه را مطرح کردند.