پژوهشگر برتر سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ انتخاب شد

باسمه تعالی

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند پس از بررسی رزومه متقاضیان فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰،  نفرات برگزیده توسط معاونت آموزش، پژوهش و دانشجویی فرهنگی معرفی شدند.

برای اطلاعات بیشتر به صفحه کمیته تحقیقات دانشجویی مراجعه و یا اینجا را کلیک کنید.