کسب مجوز تاسیس کمیته تخصصی اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی

از آنجاییکه سالیانه تعدادی طرح حیوانی در دانشکده علوم پزشکی گراش تصویب و اجرا می شود و  با توجه به عدم تمایل دانشکده به وابستگی به سایر دانشگاه ها ، طی چندماه با نامه‌نگاری‌ها و تماس‌های مکرر با “کمیته ملی اخلاق وزارت بهداشت”مجوز تاسیس این کمیته در دانشکده علوم پزشکی گراش صادر شد.

خبر کامل را میتوانید در مفدا بخوانید.