فراخوان انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰

باسمه تعالی

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم میرساند، معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده در نظر دارد پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰ را از میان واجدان شرایط برگزیند.

دانشجویان برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال رزومه خود میتوانند به وبسایت کمیته تحقیقات دانشجویی به آدرس https://src.gerums.ac.ir مراجعه و یا اینجا را کلیک نمایند.