طرح‌های در دست اجرا در مرکز

۱ – تمایز سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی به سلول های شبه استئوبلاستی در داربست پلی لاکتیدگلیکولیک اسید ( مجریان طرح: خانم حکیمه اکبری و دکتر میرزا خلیل بهمنی).

۲ – بررسی آلودگی قارچی خفاش با تأکید بر شناسایی گونه های  پاتوژن مشترک با   انسان با تکنیک PCR در استان فارس ( مجریان طرح: دکتر میرزا خلیل بهمنی و دکتر فرنگیس قاسمی).

۳ – بررسی شیوع مولتیپل اسکلروزیس در جنوب استان فارس ( مجریان طرح: خانم زهرا غلامی و دکتر میرزا خلیل بهمنی).

 

۴ – ارزیابی ایمنی واکسن هپاتیت B در پرسنل بیمارستان امیدوار اوز (مجری طرح: علی یار پیروزی).

 

۵ – بررسی وجود DNA ویروس هپاتیت B در پلاسمای حاصل از واحد های خون اهداکنندگان HBs Ag منفی و Anti – HBc مثبت منطقه لارستان به روش PCR (مجری طرح: علی یار پیروزی).

 

۶ – بررسی شیوع و تعیین ژنوتیپ TT virus در اهدا کنندگان خون و بیماران تالاسمی در جنوب ایران (مجری طرح: علی یار پیروزی).

۷ – بررسی شیوع آلودگی ویروس SEN در بیماران پیوند کبدی در مقایسه با افراد سالم اهداکننده خون (مجری طرح : مهدی محسن زاده).

 

۸ – بررسی اثر حفاظتی عصاره آویشن در برابر آسیب DNA القاء شده با سیکلوفسفامید در سلول های مغز استخوان موش با استفاده از آزمون میکرونوکلئوسی (مجری طرح : عباس سلمانی).

 

۹ – بررسی میزان شیوع آلودگی به لیشمانیوز پوستی و تعیین گونه آن در جنوب استان فارس (مجری طرح: علی یار پیروزی).

 

۱۰ – تاثیر tamoxifen در ترشح فاکتورهای TGFbeta1 و bFGF بوسیله سلول های آستروسیت های کشت داده شده (مجری طرح: علی یار پیروزی).

 

۱۱ – بررسی موتاسیونهای شایع ژن TECTAPJVK , SLC26 A4 , GJB6 , GJB2 در بیماران با ناشنوایی غیر سندرومی مراجعه کننده به مرکز بهداشت لار (مجری طرح: علی یار پیروزی).

 

۱۲ – شناسایی و جداسازی سویه های انتروهموراژیک اشرشیا کلی و میزان مقاومت آنها در مقابل آنتی بیوتیک ها در بین کودکان زیر ۵ سال شهرستانهای لار و گراش (مجری طرح: محمد جعفری).

 

۱۳ – بررسی تاثیر فارماکوژنتیک پلی مرفیسم تک نوکلئوتیدی پروموتور ژن ماتریکس متالوپروتئیناز ۳ در بیماران سکته قلبی استان فارس (مهدی محسن زاده).

 

۱۴ – مطالعه سمیت سلولی عصاره گیاهان دارویی ( کاسنی، اسفند، خرفه، سنا، شیرین بیان) با استفاده از کشت سلول­های سرطانی و نرمال در شرایط In vitro (مجری طرح: محمد جعفری).

۱۵ – بررسی پلی مرفیسم تک نوکلئوتیدی C-1562T ژن ماتریکس متالوپروتئیناز ۹ و ارتباط آن با سرطان ریه در استان فارس (مجری طرح: علی یار پیروزی).

 

۱۶ – مطالعه اثر ریشه گیاه شیرین بیان و برگ گیاه سنا بر رشد سلول های سرطانی معین و سلول های طبیعی فیبروبلاست NIH/3T3 با استفاده از محیط کشت سلولی (مجری طرح: علی یار پیروزی).