تماس با ما

نشانی:

استان فارس – شهرستان گراش – بلوار امام حسین(ع) –  بلوار دانشجو – دانشکده علوم پزشکی شهرستان گراش

 

کدپستی:

۵۸۶۶۶-۷۴۴۱۷

 

مرکز تلفن دانشکده:

۰۷۱-۵۲۴۴۸۱۰۱-۹

داخلی : ۳۲۳ و ۳۱۵

 

دورنگار:

۵۲۴۴۶۶۳۳- ۰۷۱

 

آدرس پست الکترونیکی:

cmgrc[@]gerums.ac.ir