حوزه معاونت تحقیقات و فناوری

سرپرست معاونت پژوهشی و آموزشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش

دکتر حکیمه اکبری

سمت : معاون آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی آناتومی پزشکی

پست الکترونیک : akbarih@gerums.ac.ir

تلفن تماس : ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۶ داخلی ۲۷۴

Curriculum vitae