آموزش واحد علم سنجی

آموزش شاخص های علم سنجی

 

H-Index :

از شاخصهای  علم سنجی می باشد که در سال ۲۰۰۵ معرفی شد و از آن برای محاسبه برون داد علمی محققان به کار می رود .شاخص h یک محقق عبارت است از h عدد از مقالات وی که به هر کدام حداقل h بار استناد شده باشد. با توجه به امکاناتی که ISI, scopus فراهم کرده اند، سریعتر و با دقت بیشتر این شاخص محاسبه می شود. لازم بذکر است که بسته به اینکه چه ابزاری برای محاسبه مورد استفاده قرار می گیرد ممکن است مقدار این شاخص تحت تاثیر قرار گیرد. شاخص اچ در وزارت بهداشت بر اساس پایگاه اسکوپوس اندازه گیری  می شود. جهت اطلاع از نحوه  بازیابی آن بر روی  اینجا کلیک کنید.

 

Impact Factor یا IF:

Impact Factor را ضریب یا عامل تأثیر و نیز شاخص اثرگذاری ترجمه کرده اند.  این شاخص فقط در مورد نشریات نمایه شده در بانک اطلاعاتی Web of Sciences و توسط مؤسسه ISI محاسبه و منتشر می شود. این عامل همه ساله توسط ISI بر مبنای ارجاعات به هر یک از مجلات علمی آن محاسبه می شود و نتیجه در گزارشات ارجاع مجله یا JCR منتشر میشود. این ضریب نه برای مقاله یا نویسنده، بلکه برای مجله محاسبه می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

 

شاخص FWCI :

FWCI  توسط انتشارات الزویر ابداع شده و از پایگاه Scopus و ماژول SciVal در پایگاه اسکوپوس قابل دسترسی است. این شاخص تفاوت های رفتار پژوهشی در رشته های مختلف را مد نظر قرار می دهد  و  برای محاسبه آن، سه معیار رشته یا حیطه موضوعی، سن یا سال انتشار  و نوع مقاله مد نظر قرار می گیرد. این شاخص قابل محاسبه برای مجموعه مقالات در سطح مقاله، فرد، مجلات، دانشگاه و کشور می باشد. دسترسی به این شاخص در سطح مقاله هر فرد، از پایگاه Scopus، و در سطح فرد، مجلات، دانشگاه و کشور از طریق ماژول SciVal امکان پذیر می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید.

 

شاخص استنادی Cite Score:

شاخص استنادی Cite Score برای اندازه گیری تاثیر استنادی مجلات و سطح بندی آنها در پایگاه Scopus به کار می رود. پژوهشگران با استفاده از آن می توانند عملکرد و تاثیر مجلات در حوزه موضوعی خود را مورد بررسی یا مقایسه قرار دهند.

جهت مشاهده Cite Score مجلات اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده وضعیت مجلات علوم پزشکی کشور بر حسب مقادیر CiteScore  سال ۲۰۱۶ و چارک گروه موضوعی مربوطه اینجا  کلیک نمایید.

 

شاخص SNIP:

ضریب تأثیر به هنجار شده با وزن دهی به استنادات بر اساس تعداد کل استنادهای حوزه موضوعی مربوطه می باشد. در این شاخص پتانسیل استنادی پایگاه در رشته ی مربوطه محاسبه می شود تا تفاوت رشته ها به لحاظ رفتار استنادی و نیز به لحاظ میزان پوشش در پایگاه تصحیح شود.
جهت مشاهده SNIP مجلات اینجا کلیک نمایید.
طبقه بندی سه گانه مجلات بر اساس بالاترین SNIP 2014، جهت مشاهده اینجا کلیک نمایید.
طبقه بندی سه گانه مجلات بر اساس بالاترین SNIP 2015، جهت مشاهده  اینجا کلیک نمایید

 

Quartile :

Quartile  (چارک) یا به اختصار Q از معیارهای ارزیابی کیفیت مجلات به شمار می‏رود و نشان دهنده جایگاه مجله در مقایسه با مجله‏های حوزه موضوعی مشابه است. بنابراین سطوح آن شامل: مجلات Q1  در طبقه بالا (۲۵ درصد برتر)، مجلات Q2  در طبقه میانی بالا (۲۵ تا ۵۰ درصد)، مجلاتQ3  در طبقه میانی پایین (۵۰ تا ۷۵) و مجلات Q4  در طبقه پایین  (۲۵ درصد انتهایی) حوزه موضوعی خود قرار دارد. در نتیجه بهترین مجلات در یک حوزه موضوعی مشخص جز ۲۵ درصد برتر رتبه بندی یا Q1  هستند. لازم بذکر است که نمره Quartile بر اساس شاخص های مورد ارزیابی در پایگاههای  Scopusو ISI می تواند متفاوت باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص پایگاه Scopus  اینجا و برای پایگاه ISI اینجا  کلیک نمایید.
جهت مشاهده Quartile مجلات در Scopus اینجا کلیک نمایید.

 

آموزش نرم افزارهای علم سنجی

 

نرم افزار تحلیل استنادی

تحلیل استنادی روشی است که بر پایه استنادهای موجود در متون علمی قرار دارد به طوری که با شمارش تعداد استناد‌های به ­کار­گرفته‌ شده متون مختلف همانند مجلات، پایان‌نامه‌‌ها و … به تحلیل و ارزیابی این متون می­پردازد و نرم افزارهای تحلیل استنادی ما را در این امر یاری می رسانند. در زیر نحوه استفاده از یکی از نرم افزارهای تحلیل استنادی (Publish or Perish) آورده شده است، به منظور کسب اطلاعات بیشتر کلیک  فرمایید.