ایندکس نشریات واحد علم سنجی

ایندکس های معتبر در حوزه علم سنجی

 

نوع ایندکس پایگاه های معتبر علمی نمایه سازی مجلات
ایندکس نوع ۱   Social  Science Citation Index Expanded Web of sciences JCR 2013

jcr2015

 ایندکس نوع ۲   PMC ، Pubmed  
 ایندکس نوع ۳   Scopus  

 

 

مجلات ایندکس شده در Web of sciences با شاخض IF

 

فهرست مجلات دارای ضریب تاثیر ( JCR 2015)                                                  دانلود فایل XLS 
فهرست مجلات دارای ضریب تاثیر ( JCR 2014)                                                  دانلود فایل XLS
فهرست مجلات دارای ضریب تاثیر (JCR 2013)                                                   دانلود فایل XLS

 

مجلات ایندکس شده در اسکوپوس به همراه شاخص SNIP

 

طبقه بندی چهار گانه مجلات بر اساس بالاترین SNIP 2015                               دانلود فایل PDF
طبقه بندی سه گانه مجلات بر اساس بالاترین SNIP 2014                               دانلود فایل PDF
طبقه بندی سه گانه مجلات براساس بالاترین SNIP 2013                                دانلود فایل PDF 

 

مجلات ۲۵ درصد برتر (Q1)

 

مجلات ۲۵ درصد برتر به تفکیک موضوع (Q1) بر اساس رتبه بندی SJR
لیست مجلات ۲۵ درصد برتر به تفکیک موضوع (Q1) بر اساس رتبه بندی SJR2015 م.    Link XLS

 

مجلات علمی معتبر کشور 

 

مجلات مصوب کمیسیون نشریات علوم پزشکی                                                            Link
مجلات مصوب وزارت علوم و تحقیقات و فناوری                                                              Link