آرشیو
انتخاب پژوهشگران برتر در هفته ملی پژوهش

02 آذر 1401

فراخوان پژوهشگران برتر

انتخاب پژوهشگران برتر در هفته ملی پژوهش

عباس سلمانی به عنوان سرپرست جدید مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی معرفی شد

10 مرداد 1401

انتصاب سرپرست مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

عباس سلمانی به عنوان سرپرست جدید مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی معرفی شد

پژوهشگران برتر ۱۴۰۰ انتخاب شدند

10 دی 1400

انتخاب پژوهشگر برتر

پژوهشگران برتر ۱۴۰۰ انتخاب شدند

انتخاب پژوهشگر برتر در هفته ملی پژوهش

21 آبان 1400

فراخوان پژوهشگر برتر

انتخاب پژوهشگر برتر در هفته ملی پژوهش

فراخوان برنامه جذب دستیار پژوهشی

11 مهر 1400

جذب دستیار پژوهشی

فراخوان برنامه جذب دستیار پژوهشی

کسب مجوز تاسیس کمیته تخصصی اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی

18 شهریور 1400

تاسیس کمیته تخصصی اخلاق کار با حیوانات

کسب مجوز تاسیس کمیته تخصصی اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی

آرشیو
پژوهشگر برتر سه ماهه ابتدایی ۱۴۰۰ انتخاب شد

21 تیر 1400

انتخاب پژوهشگر برتر

پژوهشگر برتر سه ماهه ابتدایی ۱۴۰۰ انتخاب شد

کارگاه آشنایی با سامانه پژوهان برگزار شد

05 اردیبهشت 1400

کارگاه آشنایی با سامانه پژوهان

کارگاه آشنایی با سامانه پژوهان برگزار شد

آرشیو
کسب مجوز تاسیس کمیته تخصصی اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی

18 شهریور 1400

تاسیس کمیته تخصصی اخلاق کار با حیوانات

کسب مجوز تاسیس کمیته تخصصی اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی

اطلاعیه‌ها

آرشیو