کارگاه آموزش مرور سیستماتیک و متاآنالیز

مدیریت پژوهشی دانشکده علوم پزشکی گراش در نظر دارد “کارگاه آموزش مرور سیستماتیک و ...

ادامه

پژوهشگر برتر سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ انتخاب شد

باسمه تعالی بدینوسیله به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند پس از بررسی رزومه متقاضیان فراخوان ...

ادامه

کارگاه آشنایی با سامانه علم سنجی برگزار شد

کارگاه ” آشنایی با سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی و پروفایل های علمی” توسط مدیریت ...

ادامه

فراخوان انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر سه ماهه اول سال ۱۴۰۰

قابل توجه دانشجویان دانشکده علوم پزشکی گراش به اطلاع می رساند معاونت پژوهشی دانشکده درنظر دارد ...

ادامه

کارگاه آشنایی با سامانه پژوهان برگزار شد

با توجه به مشکلات و سوالات پیش آمده کاربران در استفاده از سامانه پژوهشی دانشکده (سامانه ...

ادامه