فراخوان انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰

باسمه تعالی بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم میرساند، معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده در نظر ...

ادامه

کسب مجوز تاسیس کمیته تخصصی اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی

از آنجاییکه سالیانه تعدادی طرح حیوانی در دانشکده علوم پزشکی گراش تصویب و اجرا می شود و  با توجه ...

ادامه

کارگاه آموزش مرور سیستماتیک و متاآنالیز

مدیریت پژوهشی دانشکده علوم پزشکی گراش در نظر دارد “کارگاه آموزش مرور سیستماتیک و ...

ادامه

پژوهشگر برتر سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ انتخاب شد

باسمه تعالی بدینوسیله به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند پس از بررسی رزومه متقاضیان فراخوان ...

ادامه

کارگاه آشنایی با سامانه علم سنجی برگزار شد

کارگاه ” آشنایی با سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی و پروفایل های علمی” توسط مدیریت ...

ادامه