انتخاب پژوهشگر برتر

بدینوسیله به استحضار می‌رساند معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی در نظر دارد در راستای ...

ادامه

فراخوان برنامه جذب دستیار پژوهشی

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، در راستای راهبردهای کلان  و ...

ادامه

فراخوان انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰

باسمه تعالی بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم میرساند، معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده در نظر ...

ادامه

کسب مجوز تاسیس کمیته تخصصی اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی

از آنجاییکه سالیانه تعدادی طرح حیوانی در دانشکده علوم پزشکی گراش تصویب و اجرا می شود و  با توجه ...

ادامه

کارگاه آموزش مرور سیستماتیک و متاآنالیز

مدیریت پژوهشی دانشکده علوم پزشکی گراش در نظر دارد “کارگاه آموزش مرور سیستماتیک و ...

ادامه