آرشیو
انتخاب پژوهشگران برتر در هفته ملی پژوهش سال 1402

01 آذر 1402

فراخوان پژوهشگران برتر

انتخاب پژوهشگران برتر در هفته ملی پژوهش سال 1402

دسترسی به Web of Science و UpToDate برقرار شد

03 مرداد 1402

دسترسی به پایگاه‌های داده

دسترسی به Web of Science و UpToDate برقرار شد

انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر سه ماهه اول 1402

03 تیر 1402

انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر

انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر سه ماهه اول 1402

کارگاه اصول اخلاقی کار با حیوانات آزمایشگاهی

20 بهمن 1401

کمیته اخلاق برگزار میکند

کارگاه اصول اخلاقی کار با حیوانات آزمایشگاهی

کارگاه ملاحظات اخلاقی نشر آثار علمی

15 بهمن 1401

کمیته اخلاق برگزار میکند

کارگاه ملاحظات اخلاقی نشر آثار علمی

انتخاب پژوهشگران برتر در هفته ملی پژوهش

02 آذر 1401

فراخوان پژوهشگران برتر

انتخاب پژوهشگران برتر در هفته ملی پژوهش

آرشیو
کارگاه اصول اخلاقی کار با حیوانات آزمایشگاهی

20 بهمن 1401

کمیته اخلاق برگزار میکند

کارگاه اصول اخلاقی کار با حیوانات آزمایشگاهی

کارگاه ملاحظات اخلاقی نشر آثار علمی

15 بهمن 1401

کمیته اخلاق برگزار میکند

کارگاه ملاحظات اخلاقی نشر آثار علمی

پژوهشگر برتر سه ماهه ابتدایی ۱۴۰۰ انتخاب شد

21 تیر 1400

انتخاب پژوهشگر برتر

پژوهشگر برتر سه ماهه ابتدایی ۱۴۰۰ انتخاب شد

کارگاه آشنایی با سامانه پژوهان برگزار شد

05 اردیبهشت 1400

کارگاه آشنایی با سامانه پژوهان

کارگاه آشنایی با سامانه پژوهان برگزار شد

آرشیو
کسب مجوز تاسیس کمیته تخصصی اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی

18 شهریور 1400

تاسیس کمیته تخصصی اخلاق کار با حیوانات

کسب مجوز تاسیس کمیته تخصصی اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی

اطلاعیه‌ها

آرشیو