اعضای فعلی کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده علوم پزشکی گراش به شرح زیر است:

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت در شورا

تلفن داخلی

1

 دکتر احمد عبدالهی

 رئیس

270

2

 دکتر حکیمه اکبری

 دبیر

274

3

 علی‌یار پیروزی

 کارشناس کمیته

430

4

 ابوذر برفر

 روحانی

296

5

 جعفر حسن زاده

 متخصص آمار و اپیدمیولوژی

---

6

 مهدی محسن زاده

 متخصص اخلاق در پژوهش

298

7

 عباس سلمانی

 پژوهشگر

205

8

 فوزیه فرجی

 پژوهشگر

275

9

 مهدی برازش

 پژوهشگر

450

10

 یعقوب سعادت

 نماینده جامعه علمی

---

11

 مهدی زارع

 حقوقدان

---

اطلاعیه‌ها

آرشیو